Links:

Green ship

Green Award

Certiefied green ships
artikel verwijderd

Scheepsemissies

Schone brandstof binnenvaart
Deze bijdrage is verwijdert

LNG
alternatief  of tijdelijke oplossing?  beter dan HFO

Luchtvervuiling

Brandstofbesparing door innovatie (verwijdert)

Waterstofeconomie

Wat milieuvervuiling betreft is de scheepvaart - vooral de zeescheepvaart - doelwit voor zware kritiek. Men focust zich hierbij vooral de beperkingen van emissies die op grond van internationale regelgeving op relatief korte termijn moeten worden gerealiseerd zonder erbij stil te staan dat de brandstoffen in kwestie mogelijk al niet meer betaalbaar zijn voordat de laatste regels van kracht zijn.
De nodige technische oplossingen ter vermindering van de vervuiling zijn nog niet geheel uitontwikkeld en de investingen in de benodigde installaties heeft hoge kosten tot gevolg en vraagt extra ruimte aan boord. Bovendien bestaat de vrees voor concurrentievervalsing door per land de regelgeving verschillend te interpreteren.
Economische voordelen zijn ook mogelijk: Havenautoriteiten geven al kortingen voor "Green Ships" maar de investeringen worden hierdoor niet gedekt. Toch zullen alle scheepseigenaren in toekomst aan de wereldwijd aangescherpte regelgeving tegen “Marine Pollution” moeten voldoen en het is niet denkbeeldig dat sterk vervuilende schepen in havens niet meer welkom zijn of dat schepen bij overtredingen aan de ketting gelegd worden.
Ook zal het laden en lossen van ladingtanks niet meer worden toegestaan als tanks en atmosfeer met elkaar in open verbinding staan. Dat de regelgevers ontdekken dit ook voor brandstoftanks nodig te vinden ligt in de lijn der verwachtingen.

Innovaties voor een schoon schip richten zich vooral op volgende aandachtspunten:
  • Brandstof- en energiebesparing
  • Schone brandstof en minimale emissies
  • Balastwater en andere lozingen.
  • Vervuiling door conservenringen, in het bijzonder onderwaterverf

In dit kader is wel te weinig aandacht voor de stijgende prijzen voor de conventionele fossiele brandstof en dat deze brandstoffen op termijn niet meer beschikbaar zullen zijn. 
Brandstof prijzen zullen steeds verder stijgen en tot slot mogelijk helemaal uit de hand lopen.  Innovaties om in de toekomst zonder fossiele brandstof te kunnen varen met behulp van vernieuwbare alternatieve energiebronnen worden verwaarloosd.

Ook aan een begrip als "Life cycle design" zal bij het scheepsontwerp meer inhoud moeten worden gegeven door bijvoorbeeld:

  • Toepassen duurzaam materiaal
  • Recyclebaar materiaal toepassen
  • Kwaliteitsbewuste ontwerpen met minder kans op falen zonder zwaarder en duurder te bouwen.
  • Onderhoudsvriendelijk schip vervuilt minder door minder onderhoud.
  • Milieuvriendelijk slopen mogelijk maken en niet op het strand bij lage lonen landen.

 Zie onze specifieke visie over grondstoffen op de watersportpagina