Onderwerpen

Op verzoek is een presentatie of workshop over deze onderwerpen voor stalen scheepsconstructies beschikbaar

Het ontwerpen van scheepsconstructies is een integraal geheel met het totale scheepsontwerp. Keuzes en beslissingen voor constructievarianten en details kunnen een significant invloed hebben op het totale ontwerp. Met de houding “dat zoeken we later wel uit”, zoals vroeger gebruikelijk, zullen tijdens het ontwerpen vroeger of later lastig oplosbare problemen kunnen ontstaan. Het verschil met de aanpak bij bijvoorbeeld laadvermogen en hydrostatica is dat met uitzondering van seriebouw geen standaardaanpak van probleemstellingen beschikbaar is.
De structurele aanpak zal de ontwerper van de constructie zelf moeten vastleggen op basis van kennis en ervaring. De stof van dit hoofdstuk is geen “kookrecept”voor scheepsconstructies maar geeft enige inzicht in de “gereedschapskist” van de constructeur.
De onderwerpen van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de visie door de auteur van het dictaat “Fundamentele kennis van het constructief ontwerp”, Dipl.ing. K. Asmus.

Dit dictaat was leerstof van de hogeschool Haarlem, later INHOLLAND en is niet meer verkrijgbaar. Bovendien is een update nodig. Neem bij interesse contact op met ASC. Bij voldoende belangstelling kunnen dit schriftstuk - geschikt gemaakt voor zelfstudie - opnieuw worden uitgegeven.
Een deel van deze onderwerpen komt in het cursusboek
“Verdiepingsstudie scheepsengineering” aan de orde.
Neem hiervoor contact op met BLESMA BV. De bijzondere aanpak door ASC van lichte constructies van voldoende sterkte vallen buiten het kader van voornoemde literatuur.

De inhoud van deze pagina’s is geen leerstof. De onderwerpen in het menu zijn bedoeld als introductie.