Onderzoekprojecten voor de scheepsbouwInnovatie in de scheepsbouw
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen

Onderzoek
ASC is betrokken bij onderzoekprojecten voor de scheepsbouw. Het betreft projecten voor zowel zeegaande schepen als ook de binnenvaart .
Referenties: onder anderen zijn uitgevoerd:
Project "Innovation inland waterway vessels" Part Structural Design, a new design procedure (Stichting BOS) Project "Industrial Fabrication of Double Hull Structures" Part Engineering (Stichting BOS)
We zijn gespecialiseerd in nauwkeurige bepaling van het constructiegewicht op basis van een  snel te genereren model van de constructie
Bepaling van bouwkosten door middel van Activity Based Costing kunnen wij met het zelfde model uitvoeren. Dit is voorals van belang bij het vergelijk van verschillende constructieconcepten maar ook bij een vergelijk van bouwlocaties.  Opmerkelijke besparingen in gewicht zoals ook in kosten zijn mogelijk.
Enkele eigen ontwikkelingen zijn:
Numerical methods to calculate the longitudinal bending moments and the accuracy problem of still water bending moments
"Longitudinal Weight distribution of ship's structure"
Support of first independent Cargo Tanks in chemical carriers

 Innovatie
Innovatie is een must om in de concurrentiestrijd van scheepsbouw te kunnen overleven.
Wij kunnen uw partner zijn om de best mogelijke oplossing te vinden bij problemen in scheepsconstructies. Scheepsconstrcutiegewicht en bouwkosten zijn de te minimaliseren parameters in de internationale concurrentiestrijd.
Wij geloven erin dat dit kan zonder verlies aan kwaliteit en bij voldoende sterkte.
Onze software tools zoals CASTOR zijn er specifiek voor ontwikkeld om op dit gebied de mogelijkheden om te zetten in voordelen voor elk specifiek ontwerp.
Waarom zou u de mogelijkheden voor het besparen van constructiestaal en bouwkosten niet benutten? Hebt u wel een plan en de mogelijkheden voor het bewaken van de toename van het constructiegewicht tussen voorontwerp en oplevering?
ASC kan u de twee volgende stellingen aantonen en u helpen daaruit de consequenties te trekken:
  • De kosten van het middenschip zijn materiaalintensief. Een maximaal profijt wordt gerealiseerd door  bij het ontwerp te letten op minimale materiaalkosten in relatie met een geavanceerde productiestraat
  • De kosten van de scheepseinden zijn arbeidsintensief. Ontwerp en productieproces hebben een significante invloed op deze kosten. Er zijn opmerkelijke hoge verschillen geconstateerd waarbij het gehele ontwerp - niet alleen het ontwerp van de constructie - van grote invloed zijn. Productielijn en aanbouwvolgorden zijn eveneens factoren van grote invloed op de kosten.