leren


Een korte beschrijving van de workshops en cursussen vindt u in volgende links :

Cursussen
sterkte van schepen


Workshops
education&training
CASTORfor Windows.ASC kan voor u Training en Workshops organiseren.
Als kursusleider is Dipl.Ing. K. Asmus beschikbaar. Hij is bevoegd scheepsbouwkundig hogeschooldocent en was werkzaam in de vakken sterkte en scheepsconstructies aan de hogeschool Haarlem

Door ASC zijn verschillende interne opleidingen voor bedrijven op het gebied van het constructief ontwerp georganiseerd, maar ook de introductiecursus scheepsbouwkunde aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden inclusief het maken van lesmateriaal en opdrachten werd door ons uitgevoerd

Het zwaartepunt van educative activiteiten door ASC ligt op het gebied van het Constructief ontwerp en softwareproducten die hieraan gerelateerd zijn.
Wij kunnen op dit gebied workshops of cursussen organiseren aangepast aan specifieke vraag. Dit kan zowel in uw bedrijf als ook in een ruimer kader worden georganiseerd.
Cursussen kunnen ook samen met derden worden georganiseerd.
Bij cursus of workshop op basis van uw individuele wensen zullen wij met de opdrachtgever vooraf een specifiek programma met lesmateriaal opstellen

Wij bieden volgende educaties en het bijbehorende cursusmateriaal aan:

  • Cursussen sterkte van schepen
  • Principiële aanpak van sterkteproblemen
  • Het beheersen van de langsscheepse sterkte problematiek
  • Bijzondere aspecten van dunwandig verstijfde constructies - De bijna vergeten theorieën over dunwandige plaatconstructies verdienen meer aandacht: hiereen link na studiemateriaal :

Workshop CASTOR:
Het toepassen van ASC – software voor het constructief ontwerpen
Voor nieuwe CASTOR gebruikers is een opleidingsplan beschikbaar. Deze is bruikbaar voor zelfstudie zoals ook voor workshops. De bijbehorende documentatie is voor licentiehouders van CASTOR kosteloos en online beschikbaar.

Neem contact op met ons voor uw opleidingsvraagstukken